قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ( فرم شرکت در دو جلسه دفاع )

به اطلاع دانشجویانی که می خواهند فرم شماره 9 ( فرم شرکت در دو جلسه دفاع ) را تکمیل نمایند می رساند ، جلسات دفاع موسسه برای گروه مدیریت 25/05/97  و 22/06/97 می باشد ، خاطر نشان می شود دانشجویانی که فرم مربوطه را تکمیل نکنند به هیچ عنوان تاریخ دفاع دریافت نخواهند کرد .

 

دفتر تحصیلات تکمیلی

۲۴ تیر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی