تاریخ های مصوب دفاع پایان نامه در مرداد و شهریور 97

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

تاریخ های مصوب دفاع به شرح ذیل اعلام می گردد :

گروه حقوق خصوصی

گروه حرکات اصلاحی

گروه مدیریت

گروه حسابداری و حسابرسی

12 شهریور 97

15 شهریور 97 - 22 شهریور 97

25 مرداد 97 - 22 شهریور 97

11 مرداد 97  -  15 شهریور97  - 22 شهریور97

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۳۱ تیر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی