تغییر زمان برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

بنا به تقاضای دانشجویان محترم ، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پنج شنبه هفته جاری ( 4 مرداد 97 ) برگزار می گردد .

دانشجویانی که متقاضی ارائه پروپوزال می باشند  می بایست تا روز سه شنبه 2 مرداد 97 پروپوزال خود را تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی نمایند .

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۳۱ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی