اطلاعیه مهم تکمیل فرم شماره 9 ( شرکت در 2 جلسه دفاع )

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی تکمیل فرم شماره 9 ( فرم شرکت در دو جلسه دفاع ) می باشند می رساند ، جلسات دفاع موسسه برای گروه حسابداری و حسابرسی 11/05/97  و گروه مدیریت 25/05/97 می باشد ، خاطر نشان می شود دانشجویانی که فرم مربوطه را تکمیل نکنند به هیچ عنوان تاریخ دفاع دریافت نخواهند کرد .

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۳۱ تیر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی