اطلاعیه مهم در خصوص ارائه درس زبان تخصصی 2 استاد نقش بندی

به اطلاع آندسته از دانشجویان محترمی که درس زبان تخصصی 2 استاد نقش بندی را در نیمسال دوم 97 – 96 انتخاب واحد نموده اند و موفق به گذراندن آن نشدند می رساند درس فوق در نمیسال تابستان 97 – 96 ارائه شده است .

آخرین مهلت انتخاب درس : 4 مرداد 97

 

#امورآموزش

۰۱ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش