عناوین رشته های مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

عناوین رشته های مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی :
گروه هنر :
1.کارشناسی ناپیوسته موسیقی  2. کارشناسی پیوسته موسیقی  3 . کارشناسی ناپیوسته گرافیک   4. کاردانی پیوسته گرافیک  5. کاردانی پیوسته موسیقی

گروه فنی و مهندسی :
1.کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق 2. کارشناسی ناپیوسته مهندسی  ict 3.کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساخت و تولید  4. کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو 5. کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار 6 . کارشناسی ناپیوسته عمران 7 . کارشناسی ناپیوسته معماری 8 . کارشناسی پیوسته عمران 9. کاردانی پیوسته ساختمان 10. کاردانی پیوسته معماری  11. کاردانی پیوسته مکانیک خودرو  12 . کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی   13. کاردانی پیوسته کامپیوتر14.کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

گروه علوم انسانی :
1. کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی 2. کارشناسی ناپیوسته حسابداری  3. کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان 4 . کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی    5 . کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه  6. کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی  7.  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی 8 . کارشناسی پیوسته روانشناسی 9.کارشناسی پیوسته حقوق  10. کارشناسی پیوسته حسابداری   11. کارشناسی پیوسته مدیریت مالی  12. کاردانی حسابداری  13 . کاردانی مدیریت صنعتی    14. کاردانی پیوسته تربیت بدنی  

گروه تحصیلات تکمیلی :
 1. کارشناسی ارشد حسابداری  2 . کارشناسی ارشد حسابرسی 3 . کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   4 . کارشناسی ارشد  آسیب شناسی ورزشی ( تربیت بدنی ) 5 . کارشناسی ارشد روانشناسی ( عمومی ) 6 . کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی )  7 . کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( تجارت الکترونیک )   8 . کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازرگانی بین الملل )

۰۲ مرداد ۱۳۹۷  -  اخبار آموزش