اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز پنج شنبه یک شهریور و تغییر روز امتحانات

عید سعید قربان ، عید قربانی کردن نفس زمینی در راه عشق آسمانی مبارک

با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 97/05/31  به مناسبت عید بزرگ قربان

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی در روز پنج شنبه مورخ 97/06/01 تعطیل می باشد .

ضمناً امتحانات روز پنج شنبه در روز یک شنبه 97/06/04  ساعت 10 صبح برگزار می گردد .

۳۰ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , مدیریت کلاس ها