اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حقوق - دوشنبه 12 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته حقوق خصوصی در روز دوشنبه 97/06/12  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

 

آقای محسن یزدانی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از رفتار کارکنان مرزبانی

استاد راهنما: دکتر غفوریان نژاد ، اساتید داور: دکتر سیدجواد خاتمی و دکترامام وردی ، تاریخ دفاع: روزدوشنبه 12/06/97 ساعت 8

آقای علی اصغر سرگل زایی با عنوان تعامل استقلال زوج در طلاق و ماهیت تملیکی عقد نکاح

استاد راهنما: دکتر غفوریان نژاد ، اساتید داور: دکتر لعل علیزاده و دکتر سیدجواد خاتمی ، تاریخ دفاع: روز دوشنبه 12/06/97 ساعت 8:30

 آقای هادی فیروزه ء با عنوان وضعیت اعمال حقوقی بیماران در حالت نباتی و مقایسه آن با افراد مبتلا به مرگ مغزی در ایران 

استاد راهنما: دکتر سیدجواد خاتمی ، اساتید داور: دکتر غفوریان نژاد و دکتر لعل علیزاده ، تاریخ دفاع: روز دوشنبه 12/06/97 ساعت 9

خانم کبری وحیدی با عنوان تأثیر اهلیت در تحقق عقود عینی در نظام حقوقی ایران

راهنما: دکتر غفوریان نژاد ، اساتید داور: دکتر سیدجواد خاتمی و دکتر لعل علیزاده ، تاریخ دفاع: روز دو شنبه 12/06/97 ساعت 9:30

خانم  زهرا یوسفی مقدم با عنوان مصادیق جایگزین سکه و طلا برای مهریه

استاد راهنما: دکتر غفوریان نژاد ، اساتید داور: دکتر سیدجواد خاتمی و دکتر لعل علیزاده ، تاریخ دفاع: روز دو شنبه 12/06/97 ساعت 10

آقای امیر جاویدی  با عنوان روش ها و چارچوب های قانون نویسی در حقوق ایران

استاد راهنما: دکتر سید جواد خاتمی ، اساتید داور: دکتر امام وردی و دکتر غفوریان نژاد ، تاریخ دفاع: روزدوشنبه 12/06/97 ساعت 11

آقای امیررضا واعظ زاده مقدس  با عنوان نقش مشاوره های قبل از طلاق توافقی بر کاهش آمار طلاق توافقی

راهنما: دکتر محمدحسن اماموردی ، اساتید داور: دکتر غفوریان نژاد و دکتر سیدجواد خاتمی ، تاریخ دفاع: روزدوشنبه 12/06/97 ساعت 12

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۰۴ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی