اطلاعیه مهم عدم تخصیص افزایش شهریه در ترم مهرماه ( مقاطع کاردانی و کارشناسی )

بدینوسیله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند بر اساس مصوبه هيات امناي اين دانشگاه با درک شرايط اقتصادي اقشار ضعيف جامعه و به منظور مساعدت با دانشجويان عزيز با وجود مجوز افزايش ده الي پانزده درصدي شهريه اين موسسه دانشگاهي در سال تحصيلي جديد هيچ گونه افزايش شهريه اي در مقاطع کاردانی و کارشناسی نخواهد داشت و مبالغ شهريه دريافتي از دانشجويان فعلي و جديد الورود همان مبالغ مصوب سال تحصيلي گذشته خواهد بود.

 

#امورمالی-شهریه

 

۱۳ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه