اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه مدیریت - دوشنبه 19 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در روز دوشنبه 19/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

آقای امیرنیکبختی با عنوان بررسی تأثیر تصویر ذهنی مشتریان بانک سامان بر قصد استفاده مجدد آنها از خدمات بانک به واسطه رضایت مشتری

( مورد مطالعه: مشتریان بانک سامان شعب مشهد)

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر ابراهیم جمشیدی ، تاریخ دفاع: روزدوشنبه 19/06/97 ساعت 8

خانم نسرین حیدری اصل با عنوان تأثیر نگرش به برند بر تمایل مشتری به پرداخت : نقش میانجی از هویت نام تجاری و ارزش ویژه برند

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر ابراهیم جمشیدی ، تاریخ دفاع: روز دوشنبه 19/06/97 ساعت 8:30

آقای غلامرضا خداپرست با عنوان بررسی رابطه رهبری پدرسالارانه و آوای سازمانی باتوجه به نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی

( مورد مطالعه: کارکنان بیمارستان 550 ارتش)

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر ابراهیم جمشیدی ، تاریخ دفاع: روز دوشنبه 19/06/97 ساعت 9

آقای رضا صفری  با عنوان بررسی تأثیر ابعاد تجربه برند بر ساختار کلیدی روابط بواسطه شخصیت فعال و مسئولیت پذیری برند

(مورد مطالعه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان قوچان)

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی ، اساتید داور: دکتر مهندی نادری و دکتر ابراهیم جمشیدی ، تاریخ دفاع: روز دو شنبه 19/06/97 ساعت 9:30

آقای سید مجتبی طباطبایی اصل با عنوان رابطه ی معاملات با اشخاص وابسته با کیفیت اطلاعات حسابداری در صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حمید صارمی، اساتید داور: دکتر نادر نقش بندی و دکتر محمد قاسمی ، تاریخ دفاع: روز دو شنبه 19/06/97 ساعت 10

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۱۷ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی