مبالغ تقریبی شهریه در تمام مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

مبالغ تقریبی شهریه در تمام مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جدول شهریه تقریبی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97 به شرح ذیل اعلام میگردد .

لطفاً در بارگذاری تصویر شکیبا باشید ...

۱۷ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه