فتح قله دماوند توسط دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه حکیم نظامی

فتح قله دماوند توسط دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه حکیم نظامی

آقایان سید محمد ساری زاده و  محمد رضا سلمانی زاده دانشجویان تربیت بدنی  دانشگاه حکیم نظامی  به قله دماوند بام ایران صعود کردند و پرچم دانشگاه  را به اهتزاز درآورند.

زمان صعود : 23 مرداد 97

ارتفاع از سطح دریا : 5671 متر

 

 

 

 

 

 

 

 

#روایطـعمومی

۱۸ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی