اطلاعیه بسیار مهم آموزش در خصوص حذف و اضافه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در بازه زمانی حذف و اضافه فقط 2 درس را می توانید حذف و اضافه نمائید .

#امورآموزش

۲۵ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش