اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه مدیریت - دوشنبه 26 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در روز دو شنبه 26/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

 

      آقای مرتضی مظاهری  با عنوان بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش گذاری برند و رضایت مشتری ( مورد مطالعه: شرکت پارس نیوشانیک)  

استاد راهنما: دکتر وحیده طبسی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر نخچیان

آقای ابوالفضل پورسرداری با عنوان نقش میانجی رضایت مشتری در تأثیر کیفیت خدمات، جهت گیری خدمات و استراتژی بازاریابی بر وفاداری مشتری ( مطالعه موردی: مشتریان تلفن بانک ایران)

استاد راهنما: دکتر وحیده طبسی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر نخچیان

آقای مسلم اکبری شارک با عوان تأثیر جهت گیری مشتری و جهت گیری کارآفرینی بر نوآوری سازمان و عملکرد سازمان ( مورد مطالعه: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 مشهد)

استاد راهنما: دکتر وحیده طبسی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر نخچیان

آقای مرتضی شیروانی با عنوان بررسی تأثیر شخصیت برند بر اعتماد و وفاداری و رفتار مشتری ( مورد مطالعه: شعب بانک انصار مشهد)

استاد راهنما: دکتر وحیده طبسی ، اساتید داور: دکتر مهدی نادری و دکتر نخچیان

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۵ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی