تمدید مجدد انتخاب واحد

نظر به تقاضای مکرر دانشجویان محترم و با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد در ترم جاری نشده اند ، مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 98 – 97  تا 27 شهریور ماه 97 تمدید شد .

پیش از این مهلت انتخاب واحد تا روز شنبه 24 شهریورماه تمدید شده بود .

این مهلت قابل تمدید نخواهد بود لذا کلیه دانشجویان باید در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

 

#امورآموزش

۲۵ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش