اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حقوق - شنبه 31 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته حقوق در روز شنبه 31/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

محل برگزاری : اتاق 202 ( طبقه اول )

 

آقای مهدی علیزاده با عنوان بررسی مسئولیت حادثه ها در حقوق ورزشی: آگاهی های حقوقی مربیان و بازیکنان و مدیران هیئت های منتخب ورزشی استان خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر محمدعلی داوریار ، اساتید داور: دکتر غفوریان نژاد و دکتر سروری ، ساعت دفاع: ساعت 8:30

خانم الهه سرکوهی با عنوان بررسی عوامل حقوقی- روانی تأثیرگذار در تمایل اشخاص به سرمایه گذاری در شرکت های خارجی

استاد راهنما: دکتر دکتر محسن لعل علیزاده ، اساتید داور: دکتر غفوریان نژاد و دکتر سروری ، ساعت دفاع: ساعت 9:30

خانم فاطمه سوداگر با عنوان مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق کشورهای اسلامی

استاد راهنما: دکتر سید جواد خاتمی ، اساتید داور: دکتر لعل علیزاده و دکتر غفوریان نژاد ، ساعت دفاع: ساعت 10:30

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۷ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی