لیست پروپوزال های تصویب شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 12 مهر 97

  لیست پروپوزال های تصویب شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 12 مهر 97

ردیف نام دانشجو شماره دانشجویی رشته تحصیلی وضعیت تصویب
1 رقیه زینتی 95181308 حسابداری تصویب نشد
2 عاطفه شکاریان 95181310 حسابداری تصویب نشد
3 محمد فکور 95181146 حسابداری تصویب نشد
4 معصومه نوروزی 95183329 حسابرسی تصویب شد
5 وحید نوری 95183103 حسابرسی تصویب شد
6 احمد حسین زاده 95183307 حسابرسی تصویب مشروط
7 علیرضا پارسامهر 95186111 حقوق خصوصی تصویب شد
8 مریم عزیزی 95186324 حقوق خصوصی تصویب شد
9 مصطفی ایزدی 95186301 حقوق خصوصی تصویب شد
10 حمیده ناصری 95185323 مدیریت بازرگانی تصویب شد
11 بابک قاسمی راد 95182152 مدیریت بازرگانی تصویب شد
12 مریم شرفیان 95184138 مدیریت بازرگانی تصویب شد
13 وحید خوش منظر 95185129 مدیریت بازرگانی تصویب شد
14 هادی اسدی استاد 95184302 مدیریت بازرگانی تصویب شد
15 مصطفی لوکی 95184160 مدیریت بازرگانی تصویب شد
16 نجمه رجب پور 95185133 مدیریت بازرگانی تصویب شد
17 حسین متقیان نسب 95182159 مدیریت بازرگانی تصویب شد
18 امید سپاهی 95184132 مدیریت بازرگانی تصویب شد
19 خاطره پوزشی 95185117 مدیریت بازرگانی تصویب شد
20 الهام برات زاده 95185117 مدیریت بازرگانی تصویب شد
۱۴ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی