اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته روان شناسی میرساند:کلاس استاد سخنوران در روز یکشنبه مورخه 1397/07/15 تشکیل نخواهد شد.

۱۵ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها