اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی نقشه کشی معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی نقشه کشی: دانشجویان عزیزی که با استاد هانیه قامتی در طی هفته کلاس دارند طبق گفته ایشان؛در صورت عدم حضور در کلاس حذف خواهند شد.

۱۶ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها