اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی حسابداری بازرگانی

دانشجویان عزیز رشته حسابداری بازرگانی که با استاد سیما آقایی درس ریاضی عمومی 2 و 7 در روز چهارشنبه مورخه 97/07/18 دارند کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی برای این دروس به اطلاع دانشجویان محترم متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۷ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها