اطلاعیه مهم برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی نقشه کشی معماری

قابل توجه دانشجویان محترمی که با استاد قامتی از تاریخ 97/07/21 الی 97/07/27 کلاس دارند؛؛کلاس ایشان برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط استاد قامتی به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۱۸ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها