اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر

دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر که با استاد شهرام شادمند درس اخلاق و تربیت اسلامی در مورخه 97/07/21 روز شنبه کلاس دارند؛؛تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط استاد محترم به اطلاع دانشجویان عزیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲۱ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها