اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 

دانشجویان عزیزی که در این ترم با جناب استاد علی اکبر فرجامی واحدی را انتخاب نموده اند طبق دستور استاد محترم در روز سه شنبه مورخه 97/07/24 ساعت 16 در محل دانشگاه برای معین نمودن روز و تشکیل ساعت درس : اصول مریبگری و تغذیه ورزش حاضر شوند. ضمنا درس: اصول سرپرستی و عملی: تنیس روی میز طبق برنامه اعلام شده به دانشجویان برگزار خواهد شد.

 

۲۱ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها