اطلاعیه شماره 2 دومین جشن دانش آموختگی

 اطلاعیه شماره 2 دومین جشن دانش آموختگی :

با توجه به سوالات مکرر ، به استحضار می رساند آندسته از دانشجویانی که در ترم جاری فارغ التحصیل می شوند ، نیز می توانند در مراسم دانش آموختگی شرکت نمایند .

۲۳ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی