اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد رادمرد درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد رادمرد در روز دوشنبه ساعت 17 الی 19 درس رفتار سازمانی دارند؛؛به ساعت 13 الی 15 همان روز تغییر یافته است.

۲۸ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها