اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد قدرتی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که در روز یکشنبه مورخه 97/07/29 ساعت 10 الی 12 با استاد قدرتی درس دارند؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها