اطلاعیه مهم: برای دانشجویانی که با استاد قلی زادگان درس دارند.

 

دانشجویان عزیزی که با استاد قلی زادگان درس سیستم کنترل خطی دارند؛؛ کلاس جبرانی درس مذکور در روز شنبه ساعت 15 الی 17 مورخه 08/05 تشکیل خواهد شد.

 

۲۹ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها