اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد معین نژاد درس دارند.

عزیزانی که با استاد بهراد معین نژاد در روز دوشنبه مورخه 07/30 درس دارند؛؛ کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط استاد محترم به دانشجویان اعلام میگردد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها