اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد مریم خوشخو درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد مریم خوشخو درس ماشین های الکتریکی سه فاز را دارند؛؛ این درس در روز یکشنبه ساعت 13:30 الی 15:30 تشکیل میگردد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها