اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد الهام مرتضوی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد الهام مرتضوی درس روانشناسی تربیتی را در روز دوشنبه دارند؛ این کلاس در ساعت 16:30 الی 18 برگزار میشود.

۰۱ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها