اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با خانم آغشته مقدم درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد مریم آغشته مقدم در روز سه شنبه مورخه 08/01 کلاس دارند؛ کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

۰۱ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها