کارگاه علمی و عملی ارزیابی پوسچر بدن

کارگاه علمی و عملی ارزیابی پوسچر بدن

انجمن علمی حرکات اصلاحی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

با همکاری هیئت پزشکی ورزشی قوچان برگزار می کند ( اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل )

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید .

لطفاً در بارگذاری پوستر شکیبا باشید ...

پوسچر چیست و انواع پوسچر نامناسب

 

پوسچر به صورت وضعیت استقرار اعضا و اندام های مختلف بدن در فضا تعریف می شود. برای اینکه فرد بتواند حالت خود را در طول زمان حفظ کند، عضلات او باید هر گونه نیروی خارجی وارده بر بدن و در برخی موارد کشش های درونی را خنثی کند.چنین فعالیت عضلانی تحت عنوان “فشار وضعیتی” شناخته می شود.تمام محققان در این نکته توافق دارند که بهترین پوسچر ، پوسچری است که در آن کمترین فشار وضعیتی بر بدن تحمیل می شود و این حالت زمانی محقق می شود که اندام ها و مفصل های بدن در میانه ی دامنه حرکتی خود قرار گیرند.

پوسچر نامناسب پوسچر چیست معنی پوسچر نمونه ارزیابی پوسچر به روش rula فرم ارزیابی پوسچر به روش owas ارزیابی ارگونومی به روش rosa فرم ارزیابی پوسچر به روش reba فرم ارزیابی پوسچر به روش qec تعریف پوسچر

پوسچر و نقش آن در سلامت و بهره وری

فشار وضعیتی که در بند نخست اشاره شد، اگر برای مدتی ادامه یابد (بیش از چند دقیقه) نتایج زیان باری بوجود خواهد آمد که از آنها بعنوان تنش وضعیتی یاد می شود.ماهیچه و دیگر بافت های نرم و حتی استخوان ها به عنوان یک بافت در برابر فشار های مکانیکی استاتیک و مداوم واکنش نشان می دهند.فعالیت های استاتیک جریان خون را محدود کرده و تعادل شیمیایی عضله را بر هم می زنند. و موجب می شود فضولات متابولیکی حاصل از فعالیت ماهیچه ای در ماهیچه تجمع یابد  و خستگی ماهیچه ای عارض شود.

در این هنگام شخص احساس ناراحتی می کند که در ابتدا خفیف و مبهم بوده و لی به تدریج تبدیل به دردی مزاحم می شود. سرانجام زمانی می رسد که شخص مجبور می شود با تغییر وضعیت بدنی خود از آن رهایی یابد. اگر محیط کار و برنامه کار به گونه ای باشد که امکان تغییر متناوب پوسچر های گوناگون برن را فراهم آورد شرایط مطلوب خواهد بود. زیرا روند فیزیولوژیک خستگی عضلانی ، به وسیله استراحت و یا تغییر روش کار به سرعت قابل برگشت است.

بهترین پوسچر ، پوسچری است که در آن کمترین فشار وضعیتی بر بدن تحمیل می شود

پیامدهای پوسچر نامناسب

عدم امکان تغییر پوسچر و کار کردن در حالتی ثابت و محدود پیامدهایی بدنبال دارد که می توان آنها را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود.در کوتاه مدت ممکن است افزایش ناراحتی موجب حواس پرتی و عدم تمرکز شود و در نتیجه افزایش خطا،کاهش بازده کار و حتی وقوع حادثه را به دنبال داشته باشد.در این مرحله عوارض و ناراحتی هنوز قابل برگشتند. و یا با استراحت یا تغییر فعالیت از بین می روند.اگر تنش وضعیتی ادامه یابد درد بوجود می آید و احتمال اینکه درد عارض شده با استراحت از بین برود ضعیف است. در این حالت فرد با ناراحتی روبرو نیست بلکه با بیماری مواجه است.

posture,تعریف پوسچر,پوسچر نامطلبو,انواع پوسچر نامناسب پاورپوینت انواع پوسچر

انجام کار با پوسچر نامطلوب منجر به فشار وضعیتی، خستگی و درد می شود. به طوری که ممکن است فرد را مجبور سازد دست از کار کشیده و به استراحت بپردازد. نمونه های شاخص از چنین وضعیتی هنگامی ایجاد می شوند که برای مثال فرد مجبور است با گردن و کمری خمیده بر روی سطح کار که در ارتفاع پایین تری قرار گرفته کار کند. و یا برای انجام وظیفه و دسترسی به محل کار بازو و ساعد خود را بالا آورد و یا به صورت چمباتمه بر روی کار به فعالیت بپردازد. برخی از محققان عقیده دارند آنچه که در این حالت عامل کاهش دهنده ی عملکرد شغلی  و بهره وری می باشد دردی است که به علت پوسچر نامناسب در فرد عارض می شود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان چنین برداشت کرد که در حالی که پوسچر مناسب عامل مهمی در احساس راحتی در هنگام کار به شمار می آید، پوسچر نامطلوب خطری برای سلامتی و ایمنی در محیط کار است.

۰۱ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی