اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد احمد رضوان درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد احمد رضوان درس روانشناسی ورزش دارند؛؛درصورت غیبت حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

۰۱ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها