اطلاعیه خیلی مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد اکبریان درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد اکبریان در روز پنج شنبه درس آیین دادرسی کیفری 2 را دارند در صورت غیبت حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

۰۳ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها