اطلاعیه خیلی مهم: کلاس جبرانی استاد زرندی

دانشجویان گرامی که با استاد میلاد زرندی درس تئوری حسابداری 1 دارند کلاس جبرانی در تاریخ 09/01 ساعت 9 الی 12 برگزار میگردد.

۰۳ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها