اطلاعیه بسیار مهم . قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید نیمسال اول 98 – 97 ( کلیه مقاطع )

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید نیمسال اول 98 – 97  ( کلیه مقاطع )

ثبت نام در طرح پایش سلامت

با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ، شرکت در این طرح و انجام آن برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.

دانشجوي گرامي :
فرم كارنامه سلامت روان و جسم را تكميل نموده و با در دست داشتن پرينت هر دو نتيجه روان و جسم به دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه یا دفتر تحصیلات تکمیلی  مراجعه نمائيد. توجه فرمائيد تكميل فرم ها توسط شخص دانشجو انجام گيرد.

كارنامه سلامت جسم :  https://portal.saorg.ir/physicalhealth/

كارنامه سلامت روان :  https://portal.saorg.ir/mentalhealth

دانشجويان گرامي ضروريست به نكات ذيل توجه فرماييد.

١- بازه زماني اجراي طرح پايش سلامت ( 5 آبان لغايت 19 آبان ) مي باشد و به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد . ضروريست بر اساس تاريخ هاي اعلام شده اقدام نماييد.

٢- دانشجويان ورودي جديد در تمامي مقاطع تحصيلي ( کاردانی ، كارشناسي و كارشناسي ارشد ) ضروريست نسبت به انجام طرح پايش سلامت اقدام نمايند و عواقب عدم حضور به موقع به عهده دانشجو مي باشد.

٣- انجام طرح پايش سلامت به منزله تكميل هر دو بخش جسم و روان مي باشد.

٤- تمامي اطلاعات مندرج در پرسشنامه هاي سلامت جسم و روان به صورت محرمانه مي باشد.

لازم به ذکر است تحویل کارت های دانشجویی منوط به ثبت نام در این طرح می باشد .

۰۵ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی