فلوچارت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در مرحله انجام پروپوزال و پایان نامه هستند می رساند که چارت روند مذکور به ترتیب ذیل می باشد ، شایان ذکر است انجام صحیح و به موقع امور باعث تسریع در روند انجام پروژه و عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خواهد شد .

دانلود فایل فلوچارت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۰ بهمن ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی