اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد منیژه صالحی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که بااستاد منیژه صالحی در ساعت 15 الی 17 درس تتاریخ تحلیلی صدر اسلام دارند این کلاس تشکیل میشود و کلاس ساعت 17 الی 19 درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تشکیل نمیشود. و کلاس جبرانی به دانشجویان اعلام میگردد.

۰۶ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها