اتمام فصل های پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که می خواهند  از پایان نامه خود دفاع کنند می بایست پس از اتمام تمام فصل های پایان نامه و تأیید استاد راهنما، تأیید مدیرگروه مربوطه را حداقل یک ماه و نیم قبل از تاریخ دفاع اخذ نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی