ارزشیابی پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند ارزشیابی پایان نامه به شرح ذیل می باشد :

عالی ( 20 19 )

 خیلی خوب ( 18/99 18 )

خوب ( 17/99 16 )

 متوسط ( 15/99 14 )

مردود  ( کمتر از 14 )

  مدیر تحصیلات تکمیلی                 

  بهزاد لطفی     

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی