قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند

 

مراحل دریافت نامه کارآموزی از آموزش به شرح ذیل می باشد:

1.دریافت فرم شماره 1 کارآموزی از سایت موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

2.تکمیل فرم شماره 1 و امضای دانشجو

3.اخذ امضای آموزش توسط مسئول آموزش(آقای خوش تراش)

4.اخذ مهر و امضای مکان کارآموزی (لازم به ذکر است مکان کارآموزی برای خواهران باید به تائید حراست موسسه آقای نادری برسد.)

5.اخذ امضای مدیر گروه

6.اخذ امضای استاد

7.مراجعه به آموزش برای دریافت نامه کارآموزی

 

#امورآموزش

۱۲ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش