اطلاعیه شرکت در راهپیمایی 13 آبان

شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی

یکشنبه  13 آبان 97
ساعت 10 صبح

میدان امام خمینی ( ره ) . قوچان

 

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

۱۲ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی