مسابقات ورزشی درون دانشگاهی برگزار شد

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی برگزار شد .

نفرات برتر مسابقات ورزشی برادران شنبه و یکشنبه (5 و 6 آبان 97 ) به شرح ذیل :

تیراندازی با تفنگ بادی : آقای علی باقری ( نفر اول )– آقای شرافت ( نفر دوم )  – آقای رضا عابدی ( نفر سوم )

تنیس روی میز دانشجویان : آقای علی کریمی ( نفر اول )  – آقای افشین محمدی ( نفر دوم )– آقای حامد رنگین ( نفر سوم )

دارت : آقای سلمان یوسفخانی ( نفر اول )– آقای سجاد صبوری ( نفر دوم )  – آقای دانیال حسن پور ( نفر سوم )

فوتبال دستی : آقای علی کریمی ( نفر اول )  – آقای مهدی صاحبکار ( نفر دوم )– آقای محسن شفیعی ( نفر سوم )

 

نفرات برتر مسابقات ورزشی خواهران  شنبه و یکشنبه ( 12 و 13 آبان 97 )  به شرح ذیل :

دارت : خانم فاتحي ( نفر اول )–  خانم خاکشور ( نفر دوم )  –  خانم  زاهدپور ( نفر سوم )

فوتبال دستی : خانم عيدي نژاد ( نفر اول )  –  خانم عزيزي ( نفر دوم )–  خانم  آشور ( نفر سوم )

تیراندازی با تفنگ بادی : خانم عیدی نژاد ( نفر اول )– خانم عزیزی ( نفر دوم )  –  خانم ابراهیم زاده ( نفر سوم )

تنیس روی میز: خانم جمشیدی ( نفر اول )  – خانم عزیزی ( نفر دوم )– خانم شیری ( نفر سوم )

 

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

۱۴ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی