رنگ صحافی پایان نامه های مقطع ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری در مقطع ارشد می رساند که رنگ صحافی دانشجویان حسابداری وحسابرسی سبز یشمی و رنگ صحافی دانشجویان مدیریت آبی سرمه ای می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی                                                     

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی