فرم های دفاع از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که می خواهند از پایان نامه خود دفاع کنند لازم است پس از دریافت تاریخ دفاع، فرم های ذیل را به صورت تایپ شده و همراه با امضا اساتید حداکثر یک هفته قبل از دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل دهند:

* فرم شماره 1(آمادگی دفاع)

* 2 نسخه فرم شماره 2( داوری (مخصوص داور اول و داور دوم))

* 3 نسخه فرم شماره 3( حق الزحمه اساتید( مخصوص استاد راهنما، داور اول و داور دوم))

* فرم شماره 4( اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع)

* فرم شماره 9(شرکت در 2 جلسه دفاع دانشجویان دیگر)

خاطر نشان می شود جهت آگاهی کامل از روند  انجام پایان نامه به فلوچارت پایان نامه توجه گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی             

 بهزاد لطفی                                                     

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی