اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم گروه حسابداری - چهار شنبه 23 آبان 97

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حسابداری - چهار شنبه 23 آبان 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان حسابداری در روز چهارشنبه 23/08/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

محل برگزاری : اتاق کنفرانس ( طبقه چهارم )

 

آقای سهیل تقوی با عنوان بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت بر هزینه های نمایندگی: نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی

استاد راهنما : دکتر مهدی فیلسرائی، اساتید داور: دکتر محمود لاری و دکتر نقش بندی . ساعت برگزاری 9 صبح

آقای بهرام کوهی  با عنوان حاکمیت شرکتی، رقابت در بازار محصول و بازده سهام

استاد راهنما : دکتر مهدی صالحی ، اساتید داور: دکتر محمود لاری و دکتر نقش بندی . ساعت برگزاری 15:30

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

 

#تحصیلات_تکمیلی

۲۲ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی