اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد اکبری درس دارند.

عزیزانی که با استاد زهرا اکبری در روز دوشنبه فارسی عمومی دارند کلاس جبرانی درس مذکور در روز جمعه مورخه 09/09 از ساعت 8 الی 13 برگزار میگردد؛؛ حضور دانشجویان محترم الزامی می باشد. 

۰۸ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها