اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد حسن زاده درس دارند.

عزیزانی که با استاد محمد حسن زاده در طی هفته درس دارند از مورخه 09/10 به بعد درصورت غیبت حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها