اطلاعیه خیلی مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاردانی درس دارند.

عزیزانی که با استاد حمید کاردانی دروس: آزمایشگاه فیزیک 1 ؛ فیزیک مکانیک و آزمایشگاه فیزیک حرارت را درترم جاری انتخاب واحد نموداه اند روز یکشنبه مورخه 09/11 ساعت 9:45 جهت هماهمنگی برگزاری کلاس ها در محل موسسه حکیم نظامی ؛ کلاس 107 حضور یابند. شایان ذکر است عدم حضور به منزله قبول تصمیمات اتخاذ شده می باشد و اعتراضات پذیرفته نمی شود.

۱۰ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها