اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کارآموز درس دارند.

عزیزانی که با استاد ندا کارآموز درس آمار و احتمالات در روز شنبه مورخه 09/10 ساعت 15 الی 17 دارند؛ کلاس ایشان لغو می باشد و در مورخه 09/17 ساعت 15 الی 17 قطعا برگزار خواهد شد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها